אילוף כלבים

לאלף גורים זו משימה לא פשוטה אך גם לא מסובכת כל כך כמו שאתם חושבים.
על הגור ללמוד דבר אחד והוא משמעת והוא ילמד זאת רק אם לכם עצמכם תהיה משמעת עצמית גבוהה.
כלומר לא לוותר לגור על דברים שהוא יבכה עליהם בעוצמה, לא להיות חלשים ולוותר לו ישר מרחמים.
ברגע שהגור מזהה שמרחמים עליו הוא מבין שזו הדרך הנכונה להתנהג כיוון שכך הוא יקבל את מה שירצה.